“PDCA学苑”千聊直播间 


         本直播间是我们为PD讲师和有志于个人成长的家长、教师、家庭和亲子教育工作者、咨询师所建立的继续教育学习平台。我们的直播系列包括:讲师月辅导、PDCH带导者月辅导、我们的故事我们的歌嘉宾访谈、悦读会、教室领导力等。请关注我们的直播间以及公众号"正面管教PDCA"了解直播节目。

                 

 

点击查看直播室栏目介绍

点击查看2019千聊直播室时间表

点击进入直播室